ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ ยึดหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

Chief Executive of the SAO

099-4761556

 

ภาพกิจกรรม

     วัน จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566 นาย วัธวุฒิ คลาดสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิเกาหลี มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ตตรวจสุขภาพ ..>>>

     วัน ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุกจิก นำโดย นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน ได้จัดโครงการ "ก้าวแรกที่สดใส ก้าวต่อไปที่มั่น..>>>

     12 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก นำโดย นาย วัธวุฒิ คลาดสูงเนิน จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมด้วยช..>>>องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายอภิฎ์ศักิด์ มีธนามันต์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Chief Adminisstration officer SOA
093-1509364

 ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช 1988 (สาขาโคกกรวด) จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำรถยนต์เข้ารับบริการท
4 
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อบต.กุดจิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 ประชาสัมพันธ์การขยาเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
7 
การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีการศึกษา 2566
8 
องค์การบรหารส่วนตำบลกุดจิก ขอเชิญชวนชาวบ้านสลัดใดทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกีฬาประชาชนและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านสลักใด วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 เป็นต้นไป
9 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566
10 
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
11 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบรั้ววัดป่า บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
12 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
13 โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
14 ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
15 อบต.กุดจิก ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้
16 
ประกาศผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก (อย่างไม่เป็นทางการ)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
17 โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2564
18 
รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 64 (ช่วง 6 เดือน)
19 
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
20 รายงานสรุปผลการลดขั้นตอนฯการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตหลังท่อ (บริเวณหน้าบ้านนายทรงเกียรติ-แยกอู่ช่างหวล) บ้านขาม ม.4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตหลังท่อ (บริเวณหน้าบ้านนางสายพิณ-เหมืองส่งน้ำหลังบ้านนายเลียม) บ้านขาม ม.4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเสงี่ยม) บ้านโนนตะโก ม.6 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายจุณี-บ้านนายบุญเลิศ) บ้านโนนตะโก ม.6 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายสนั่น คลาดสูงเนิน - ทางขึ้นถนนวงแหวน บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ต.กุดจิก อ.สูงเนินองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากแยกอู่ช่างพล-ทางโค้งแยกหมู่5-6) ด้านทิศตะวันตก บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากแยกทางโค้งหมู่ 5,6-หน้าศูนย์ ศสมช.) ด้านทิศเหนือ บ้านโนนตะโก ม.6 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) ซอย 2 บ้านขาม ม.4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) ซอย 5 (ต่อจากรางเดิม) บ้านขาม ม.4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 10
  2.  จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 86-7445 นครราชสีมา หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-54-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  3.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  4.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  5.  ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซอง และน้ำยาพ่นสารเคมี(กำจัดยุง) ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  6.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  7.  จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) ซอย 5 (ต่อจากรางเดิม) บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  8.  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) ซอย 2 บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  9.  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายสนั่น คลาดสูงเนิน - ทางขึ้นถนนวงแหวน บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  10.  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายสนั่น คลาดสูงเนิน - ทางขึ้นถนนวงแหวน บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11

 1. ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
 2.
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
 3.
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
 4.
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
 5.
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ึงเดือนธันวาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
 6.
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งทุจริต ติดต่อเรา
การป้องกันการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
กระดาน ถาม-ตอบ Q&A
เรื่องมทำถนนลาดยาง โดย pp 22 พ.ย. 65 1 142
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 โดย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ 23 ต.ค. 65 0 157
ถนนเส้นกลางทุ่งบ้านนาตะโกไปวงแหวนชำรุด โดย นันท์นภัทร 10 มิ.ย. 65 1 216
สล็อต pg โดย สล็อต pg 14 พ.ค. 65 0 225
ขอความอนุเคราะห์ โดย ชาวบ้านหมู่4 17 มี.ค. 65 1 264
สอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 9 มิ.ย. 64 2 394
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ (ฺBanner)

รวมลิงค์สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.229.131.158
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 9 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 759 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4926 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 21251 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2564