ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

5 ก.ค. 66 269