ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จะมีสินค้าที่ขึ้นชื่อ คือ ข้าวทอด