สำนักปลัด อบต.

นางสาวณัชชา เฉลิมกิตติกุล

หัวหน้าสำนักปลัด
Chief of the officer of the Sub district Administrative Organiza


นายศาตราวุธ พินิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Policy and Plan Analyst


นายสุรชัย เทียนงูเหลือม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Community Developer


ว่าที่ร้อยตรีอาวิภัช กุลดิษยฉัตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
General Manager


-ว่าง-

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Human Resource Officer, Professional Level


นางสาวพรหมรินทร์ ศิริสูงเนิน

พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)
Labourer


นางสาว​ปิ่นแก้ว​ อบ​มา​สุ​่​ย

เจ้า​พนักงาน​ธุรการ​ปฏิบัติ​งาน
administrator


-ว่าง-

พนักงานรักษาความปลอดภัย
security guard


นายพิจิตร เปียสูงเนิน

พนักงานจ้างทั่วไป
Labourer


-ว่าง-

พนักงานจ้างทั่วไป
Labourer


นายสว่าง ศิริสูงเนิน

คนงานทั่วไป
Labourer