ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามซอย 3 ต่อจากจุดเดิม - แยกบ้านนายอเนก เวียงวิเศษ หมู่ที่ 4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  

19 มี.ค. 67 70