ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนา นายวิรัช เหล็กสูงเนิน หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

27 ก.พ. 67 61