ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหน้าวัดสลักใด -สามแยกโรงน้ำแข็ง) ด้านทิศเหนือ บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  

5 ก.ย. 66 130