ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคสล. นม.ถ.7-003 โนนกกม่วง-ละลมหม้อ ช่วงบล็อกคอนเวิดส์ โนนกกม่วง-ถนนวงแหวน ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

22 ส.ค. 66 30