ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ม.4 ซอย1 บ้านขาม หมู่ที่ 4-รร.กุดจิกวิทยา ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

7 ส.ค. 66 36