ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกศาลตาปู่-แยกบ้านนางสาวดอกไม้ เพชรสูงเนิน บ้านสลักใด ม.3 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  

7 ส.ค. 66 106