ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกศูนย์ดูแลเด็กพิเศษ-แยกบ้านนางสาวอัญชลี พรจะโป๊ะ บ้านสลักใด ม.5 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

7 ส.ค. 66 42