ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

23 มิ.ย. 66 66