ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ่ายขาดเงินสะสม)โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตหลังท่อ (บริเวณหน้าบ้านนายทรงเกียรติ-แยกอู่ช่างหวล) บ้านขาม หมู่ที่ 4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  

10 มี.ค. 66 114