ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบรหารส่วนตำบลกุดจิก ขอเชิญชวนชาวบ้านสลัดใดทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกีฬาประชาชนและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านสลักใด วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 เป็นต้นไปแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

22 ก.พ. 66 20