ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากแยกอู่ช่างพล-ทางโค้งแยกหมู่ 5-6) ด้านทิศตะวันตก บ้านโนนตะโก ม.6 ต.กุดจิก

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

10 ก.พ. 66 25