ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน คสล.(ตัวยู) ซอย 5 (ต่อจากรางเดิม) บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

12 ม.ค. 66 113