สำนักปลัด อบต.

นายสุรชัย เทียนงูเหลือม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
Chief of the officer of the Sub district Administrative Organiza


นายศาตราวุธ พินิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Policy and Plan Analyst


นายสุรชัย เทียนงูเหลือม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Community Developer


ว่าที่ร้อยตรีอาวิภัช กุลดิษยฉัตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
General Manager


-ว่าง-

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Human Resource Officer, Professional Level


นางสาวพรหมรินทร์ ศิริสูงเนิน

พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)
Labourer


นางสาว​ปิ่นแก้ว​ อบ​มา​สุ​่​ย

เจ้า​พนักงาน​ธุรการ​ปฏิบัติ​งาน
administrator


นายเลี่ยม เรืองศรี

พนักงานรักษาความปลอดภัย
security guard


นายพิจิตร เปียสูงเนิน

พนักงานจ้างทั่วไป
Labourer


นางลำพึง เหมนิธิ

พนักงานจ้างทั่วไป
Labourer


นายสว่าง ศิริสูงเนิน

คนงานทั่วไป
Labourer