กองช่าง

นายเริงณรงค์ เทียนชัยแสง

นายช่างโยธา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
Director of the Public works Division


นายเริงณรงค์ เทียนชัยแสง

นายช่างโยธา
Civil Engineer


น.ส.จริยา ภูมิสูงเนิน

พนักงานจ้างทั่วไป
Labourer


นายวรภัทร มณีนวกุล

คนงานทั่วไป
Labourer