ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ ยึดหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เบอร์โทร 065-9256945

ภาพกิจกรรม

     การลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์น้พท่วมระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก..>>>

     โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2564

     ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ผ่านทางธนาคาร(สามารถติดต่อขอคิวอาร์โค้ดได้ที่ อบต.กุดจิก)..>>>องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 อบต.กุดจิก ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้
2 
ประกาศผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก (อย่างไม่เป็นทางการ)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2564
5 
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7 รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 64 (ช่วง 6 เดือน)
8 
งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
11 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
12 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
13 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
14 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
15 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
16 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
17 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
18  รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
19 รายงานสรุปผลการลดขั้นตอนฯการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563
20 
รายงานสรุปผูเข้ารับบริการในช่วงพักเที่ยง ปีงบประมาณ 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองทุนแม่ของแผ่นดิน - ลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 10-9-64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) 06-07-2021องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 02-04-2021องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.7 - 003 สายโนนตะโก - ละลมหม้อ (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.7-003 สายโนนตะโก-ละลมหม้อ (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.99-002 บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 - บ้านขาม หมู่ที่ 4 (แยกหน้าวัดสลักใด - แยกหลังวัดสันติสีลาราม) ตำบลกุดจิก 04-02-2021องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.7-003 สายโนนตะโก-ละลมหม้อ (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน 01-02-2021องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.99-002 บ้านสลักใด หมู่ที่ 3-บ้านขาม หมู่ที่ 4 (แยกหน้าวัดสลักใด-แยกหลังวัดสันติสีลาราม) ตำบลกุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563) 26-01-2021องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งทุจริต ติดต่อเรา
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
กระดาน ถาม-ตอบ
สอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 9 มิ.ย. 64 1 44
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ (ฺBanner)

รวมลิงค์สถิติ
ip ของคุณ คือ 54.198.139.112
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 24 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 174 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3202 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3202 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2564