ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.กุดจิก ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

 

อบต.กุดจิก ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

1. แจ้งนายทะเบียนอำเภอสูงเนิน หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นหนังสือแทน หรือ แจ้งทางไปรษณีย์ การยื่นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเหตุใด

2.https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

3. แอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุที่จำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์” (การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ระหว่าง 29 พฤศจิกายน 2564 ถึง 5 ธันวาคม 2564)

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

30 พ.ย. 64 355