ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศฯยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

1 ก.ค. 64 297