ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตหลังท่อ (บริเวณหน้าบ้านนายทรงเกียรติ-แยกอู่ช่างหวล) บ้านขาม ม.4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

26 พ.ค. 66 5