ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเสงี่ยม) บ้านโนนตะโก ม.6 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

26 พ.ค. 66 4