ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายสนั่น คลาดสูงเนิน - ทางขึ้นถนนวงแหวน บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

27 เม.ย. 66 22