ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากแยกอู่ช่างพล-ทางโค้งแยกหมู่5-6) ด้านทิศตะวันตก บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

20 เม.ย. 66 26