ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากแยกทางโค้งหมู่ 5,6-หน้าศูนย์ ศสมช.) ด้านทิศเหนือ บ้านโนนตะโก ม.6 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

20 เม.ย. 66 25