ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากแยกทางโค้งหมู่ 5,6-หน้าศูนย์ ศสมช.) ด้านทิศเหนือ บ้านโนนตะโก ม.6 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน   

20 เม.ย. 66 117