ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) ซอย 5 (ต่อจากรางเดิม) บ้านขาม ม.4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

20 เม.ย. 66 23