ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช 1988 (สาขาโคกกรวด) จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำรถยนต์เข้ารับบริการทแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

20 มี.ค. 66 38