ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากแยกทางโค้ง หมู่ 5,6 - หน้าศูนย์ ศสมช.) ด้านทิศเหนือ บ้านโนนตะโก ม.6 ต.กุดจิก

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

14 ก.พ. 66 21