ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงทางเท้าคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย นม ถ7-0001 นากลาง-กุดจิก (แยกข้างโรงเรียนบ้านสลักใด-หน้าบ้านนางลดาวัลย์ ชมโคกกรวด) บ้านสลักใด ม.3 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

10 ก.พ. 66 27