ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ ยึดหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

Chief Executive of the SAO

099-4761556

 

ภาพกิจกรรม

     วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2566 ปลัดอำเภอสูงเนินฝ่ายป้องกัน อส. อ.สูงเนิน รพ.สต.ตำบลกุดจิก ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้..>>>

     วันจันทร์ ที่16 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก นำโดย นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน ประธานสภา สมาชิกฯคณะผู้บริหาร พนักงานจ้าง ร่วมต้องรับนักวิชาการจั..>>>

     วัน ศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก นำโดยนายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก คณะผู้บริหาร ปร..>>>องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายอภิฎ์ศักิด์ มีธนามันต์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Chief Adminisstration officer SOA
093-1509364

 ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช 1988 (สาขาโคกกรวด) จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำรถยนต์เข้ารับบริการท
3 
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อบต.กุดจิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 ประชาสัมพันธ์การขยาเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
6 
การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีการศึกษา 2566
7 
องค์การบรหารส่วนตำบลกุดจิก ขอเชิญชวนชาวบ้านสลัดใดทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกีฬาประชาชนและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านสลักใด วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 เป็นต้นไป
8 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566
9 
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
10 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบรั้ววัดป่า บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
11 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
12 โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
13 ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2565องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
14 อบต.กุดจิก ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้
15 
ประกาศผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก (อย่างไม่เป็นทางการ)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
16 โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2564
17 
รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 64 (ช่วง 6 เดือน)
18 
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
19 รายงานสรุปผลการลดขั้นตอนฯการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563
20 
รายงานสรุปผูเข้ารับบริการในช่วงพักเที่ยง ปีงบประมาณ 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ่ายขาดเงินสะสม)โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตหลังท่อ (บริเวณหน้าบ้านนายทรงเกียรติ-แยกอู่ช่างหวล) บ้านขาม หมู่ที่ 4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ่ายขาดเงินสะสม)โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตหลังท่อ (บริเวณหน้าบ้านนางสายพิณ-เหมืองส่งน้ำหลังบ้านนายเลียม) บ้านขาม หมู่ที่ 4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
3 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากแยกทางโค้ง หมู่ 5,6 - หน้าศูนย์ ศสมช.) ด้านทิศเหนือ บ้านโนนตะโก ม.6 ต.กุดจิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
4 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางฯ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากแยกอู่ช่างพล-ทางโค้งแยกหมู่ 5-6) ด้านทิศตะวันตก บ้านโนนตะโก ม.6 ต.กุดจิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
5 ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
6 ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงทางเท้าคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย นม ถ7-0001 นากลาง-กุดจิก (แยกข้างโรงเรียนบ้านสลักใด-หน้าบ้านนางลดาวัลย์ ชมโคกกรวด) บ้านสลักใด ม.3 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
7 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) ซอย 5 บ้านขาม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
8 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) ซอย 2 บ้านขาม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
9 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
10 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน คสล.(ตัวยู) ซอย 5 (ต่อจากรางเดิม) บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตหลังท่อ (บริเวณหน้าบ้านนางสายพิณ - เหมืองส่งน้ำหลังบ้านนายเลียม) บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   อ่าน 18
  2.  โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตหลังท่อ (บริเวณหน้าบ้านนายทรงเกียรติ - แยกอู่ช่างหวล) บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อ่าน 17
  3.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย นม ถ7-0001 นากลาง ? กุดจิก (แยกข้างโรงเรียนบ้านสลักใด ? หน้าบ้านนางลดาวัลย์ ชมโคกกรวด) บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 อ่าน 29
  5.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 27
  6.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) ซอย 5 (ต่อจากรางเดิม) บ้านขาม หมู่ที่ 4 อ่าน 33
  7.  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ดับเบิ้ลแคป ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยี่ห้อ Mazda หมายเลขทะเบียน กท 869 นครราชสีมา หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 31
  8.  จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 ? 23 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 44
  9.  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (วันอบรม) จำนวน 1 มื้อ จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม (วันอบรม) จำนวน 2 มื้อ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 90 คน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 50
  10.  ของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน 3 ชิ้น วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่าน 34

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งทุจริต ติดต่อเรา
การป้องกันการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
กระดาน ถาม-ตอบ Q&A
เรื่องมทำถนนลาดยาง โดย pp 22 พ.ย. 65 1 90
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 โดย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ 23 ต.ค. 65 0 119
ถนนเส้นกลางทุ่งบ้านนาตะโกไปวงแหวนชำรุด โดย นันท์นภัทร 10 มิ.ย. 65 1 181
สล็อต pg โดย สล็อต pg 14 พ.ค. 65 0 191
ขอความอนุเคราะห์ โดย ชาวบ้านหมู่4 17 มี.ค. 65 1 229
สอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 9 มิ.ย. 64 2 358
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ (ฺBanner)

รวมลิงค์สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.232.62.64
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 7 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 930 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2633 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 18958 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2564