ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก    

1 ก.ค. 64 87