โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่แม่บ้าน กลุ่มอาชีพฯ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่แม่บ้าน กลุ่มอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔   ระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔   

ณ   ห้องประชุม  อบต.กุดจิก   และศึกษาดูงานจังหวัดเลย  

อัพเดทเมื่อ : 15-03-2021 06:34:54


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology