ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก  และภายใน

อัพเดทเมื่อ : 01-05-2020 05:14:06


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology