โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก   ระหว่างวันที่  11-14   กุมภาพันธ์   2563   ณ   จังหวัดระยอง   และจังหวัดชลบุรี

อัพเดทเมื่อ : 26-02-2020 08:25:07


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology