โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  2563  ระหว่างวันที่  24 - 26  ธันวาคม  2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  และศึกษาดูงานที่จังหวัดอุทัยธานี  สิงห์บุรั  อ่างทอง

อัพเดทเมื่อ : 06-01-2020 04:26:45


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology