โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง   วันที่   2   สิงหาคม   2562   ณ   วัดศรีสุรโยธิน   ตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 06-08-2019 04:18:44


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology