โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 อบต.กุดจิกได้จัดกิจกรรม โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข็มแข็ง โดยวิทยากร 
อาจารย์ปิยาภรณ์ กังสดาร อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรการสอนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อัพเดทเมื่อ : 21-05-2018 10:18:56


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology