โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเรื่องโรคติดต่อ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 อบต.กุดจิก จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ ให้กับผุ้ปกครอง และผุ้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โดยวิทยากร นายศิริศักดิ์ ปราช์ญศรีภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจิก

อัพเดทเมื่อ : 21-05-2018 10:12:18


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology