โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี แม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561

อบต.กุดจิก จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตพื้นที่ อบต.กุดจิก ระหว่าง วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561
อบรม ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติวิทยากรจาก เกษตรอำเภอสูงเนิน นายสมพร ประภาวิชา เกษตรอำเภอสูงเนินและศึกษาดูงาน ที่จังหวัดกาญจนบุรี
ได้แก่ 1.กลุ่มอาชีพบ้านทุ่งทอง
2.ศูนย์พัฒนาชนบมผสมผสานไทรโยค

อัพเดทเมื่อ : 21-05-2018 09:51:48


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology