โครงการนวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์กรสู่ 4.0 แบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน กับโครงการนวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์กรสู่ 4.0 แบบมีส่วนร่วม ณ จังหวัดชลบุรี และจันทบุรี

อัพเดทเมื่อ : 21-05-2018 09:44:43


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology