กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมอาชีพ (จักสาน)

กิจกรรมผู้สูงอายุ อบต.กุดจิก กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมอาชีพ จักสาน โดยกลุ่มจักสาน บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ

อัพเดทเมื่อ : 21-05-2018 09:35:24


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology