กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกุดจิก จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ 

กิจกรรม จัดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลกุดจิก มีทีมวิทยากร จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจิก

อัพเดทเมื่อ : 19-02-2018 03:49:18


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology