โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศึกษาดูงาน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จัดกิจกรรม ส่งเสริมคุรภาพชีวิตผู้สุงอายุ มีผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน โดยมีวิทยากร คุณภาสิรี ศรีขาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มีการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนชลประทาน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากปลาบ้านด่านใหม่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

อัพเดทเมื่อ : 19-02-2018 03:38:44


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology