โครงการอบรมการป้องกันการจมการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 อบต.กุดจิก จัดอบรมการป้องการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ณ โรงเรียนบ้านสลักใด โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 191 คน โดยมีทีมวิทยากรจาก โรงพยาบาลสูงเนิน สาธารณสุขอำเภอสูงเนิน และเจ้าหนา้ที่มูลนิธิสว่างแสงธรรมธรรมสถานสูงเนิน

อัพเดทเมื่อ : 21-07-2017 10:39:07


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology