โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 อบต.กุดจิกจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผุ้สุงอายุ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก และจังหวัดน่าน แพร่

อัพเดทเมื่อ : 21-07-2017 10:28:51


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology